Uvjeti servisaUvjeti servisaOPĆI UVJETI I PRAVILA KORIŠTENJA ONLINE IZDANJA NOVOG LISTA

Ako prihvatite uvjete iz ovog sporazuma bez da ih pročitate vi ste svakako
obavezni pridržavati se odredbi koje se u ovom sporazumu nalaze. 

Slijedi sporazum između Novog lista d.d (u daljnjem tekstu Novi list)
i osobe koja koristi usluge (u daljnjem tekstu Pretplatnik) na online.novilist.hr


USLUGE

Novi list pretplatnicima na online dnevno izdanje daje pristup svim
sadržajima toga izdanja, rubrikama i prilozima iz svih dnevnih tiskanih izdanja.

Pretplata uključuje pretraživanje i pristup arhivi online izdanja Novog
lista.

Za pristup arhivi online izdanja potrebno je imati aktivnu pretplatu.


OBAVEZE PRETPLATNIKA

Registriranjem i pretplatom na online izdanje Novog lista korisnik je obavezan
proći postupak registracije i unijeti istinite podatke.

Pretplatnik dobiva na korištenje korisničko ime i lozinku koji služe za
autorizaciju pristupa online izdanju koje je dužan čuvati od neovlaštenog
korištenja.

Pretplata na online izdanje Novog lista plaća se unaprijed za vremensko
razdoblje u kojem se koristi, uvijek po cijeni važećoj u trenutku uplate.

Pretplatniku će usluge biti aktivirane tek po primitku sredstava za pretplatu.

Prema Zakonu o PDV-u, usluga online izdanja ostvaruje se u Republici Hrvatskoj,
i račun se izdaje u Republici Hrvatskoj, te stoga svi korisnici izvan Republike
Hrvatske dužni su platiti PDV koji iznosi 5%.

Pretplatnik odgovara za sve posljedice izazvane neautoriziranim korištenjem svog
pretplatničkog imena i lozinke do trenutka dok o tome pisanim putem ne obavijesti
Novi list.

Korisnik je dužan odmah prijaviti Novom listu neovlašteno korištenje
njegovog pretplatničkog računa.

Pretplatnik mora imati u svom internet pregledniku omogućene kukije (cookies) da
bi ispravno mogao koristiti usluge.

Pretplatnik si neispravnim korištenjem usluga može privremeno onemogućiti pristup
istima.

Pretplatnik se obvezuje da će cijelo vrijeme korištenja usluge održavati kontaktne
podatke i podatke za naplatu točnim.


ODGOVORNOST I PRAVO NA IZMJENE SADRŽAJA I USLUGA

Novi list zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo
kojeg sadržaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave.

Novi list se ne može držati odgovornim za neovlašteno korištenje
pretplatničkog računa, niti eventualnu štetu nastalu na taj način.

Novi list mogu uskratiti pretplatniku pristup online izdanju ako primjete
neovlaštenu uporabu pretplatničkog imena.

Novi list ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu koja bi eventualno
nastala privremenim ili trajnim prekidom pretplatničkog odnosa zbog kršenja ovih
uvjeta.

Bilo koja promjena cijena pretplate nastala u razdoblju do isteka roka već
uplaćene pretplate neće se u tom razdoblju primjenjivati na već zasnovani
pretplatnički odnos

Novi list ne odgovara za rad infrastrukture potrebne za pristup online
izdanju Novog lista koju Novi list ne osigurava niti direktno
kontroliraju (serveri, sistem za prikaz online izdanja, telefonska linija ili
drugi način pristupa internetu, terminalna oprema pretplatnika i sl.).

Pretplatnik je suglasan da postoji mogućnost da online izdanje Novog lista
neće uvijek biti dostupne i da Novi list ne odgovara za nastalu štetu.

Internet je međunarodna računalna mreža koju ne kontrolira Novi list, već
je na nju samo vezan, te zbog toga ne može jamčiti dostupnost usluga koje nisu pod
kontrolom Novog lista.

Novi list neće biti odgovorne za eventualnu štetu proizašlu tijekom nužnog
održavanja svog sustava ili zbog tehničkih smetnji tijekom prijenosa podataka putem
terminalne opreme pretplatnika.

Novi list ima pravo distribuirati Pretplatniku informativne poruke
elektroničkom poštom ili pisanim putem, kojima obavještava svoje pretplatnike o 
promjenama postojećih usluga i proizvoda, novim uslugama i proizvodima i drugim
informacijama vezanim uz Novi list i sponzore. Novi list štiti
privatnost korisnika u najvećoj mogućoj mjeri.


ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Novi list poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja portala.
Podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, novilist.hr
neće davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj
strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

Korisnici pismenom ili usmenom narudžbom daju svoju suglasnost za obradu osobnih 
podataka u ugovorom navedene svrhe. Informacije koje korisnici unose online prilikom 
narudžbe pohranjujemo u svoju bazu korisnika i koristimo samo u ugovorom navedene svrhe. 
Osobne podatke zadržavamo koliko god je potrebno za obavljanje usluge koju pružamo, 
arhivske namjene i sukladno zakonskim zahtjevima i pravilima o porezu i računovodstvu.
Svi podaci uneseni na našim stranicama zaštićeni su od zlouporabe. 
Korisnici u svakom trenutku imaju pravo na pristup podacima i uvid u podatke 
te pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju ako su podaci nepotpuni ili 
netočni putem korisničkih stranica, pravo na informiranost o obradi osobnih podataka, 
pravo na prenosivost podataka, pravo na podnošenje prigovora, pravo na povlačenje privole 
(posljedica uskrate davanja podataka je nemogućnost sklapanja i izvršenja sporazuma), 
pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole 
ili u slučaju podnošenja prigovora.

Novi list može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o
korisnicima dobivene tijekom korištenja portala (isključivo podaci o računalu i
podaci o Internet provideru). Ove podatke Novi list koristi kako bi imao
informacije kojima bi poboljšao portal i njegove sadržaje dodatno usmjerio i
prilagodio publici koja ga posjećuje.

Novi list se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika portala, osim u
slučaju teškog kršenja pravila novilist.hr portala ili nezakonitih
aktivnosti korisnika.

Novi list se obavezuje da prikupljene privatne podatke poput e-mail adrese,
imena i prezimena neće bez dozvole svakog pojedinačnog korisnika prodavati niti
distribuirati, osim demografskih podataka za skupinu korisnika bez odavanja
privatnih podataka. Novi list se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika,
osim u slučaju teškog kršenja ovih pravila ili nezakonitih aktivnosti korisnika.


AUTORSKA PRAVA

Novi list polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne,
vizualne i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašteno
korištenje bilo kojeg dijela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava,
smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.


IZMJENE UVJETA KORIŠTENJA

Novi list zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja u bilo kojem
trenutku te neće biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.
Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

REKLAMACIJE

Korisnik ima pravo na pisani prigovor na prodajnom mjestu tvrtke, pisanim putem
ili e-mailom. WMD se obavezuje da će odgovoriti na prigovor promptno ili
najkasnije u roku od 15 dana od primitka prigovora.
 
RASKID UGOVORA

Računanje roka za jednostrani raskid ugovora
Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
ok za jednostrani raskid ugovora, teče od dana kada je Vama ili trećoj osobi
koju ste Vi odredili,  roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas
obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i
to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom,
u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili
adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za
jednostrani raskid ugovora koji možete pruzeti ovdje (klikom se preuzima obrazac).

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora možete ispuniti i elektronički
i poslati nama na adresu info@wmd.hr Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom
raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Povrat uplaćenog iznosa
U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila
na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača.
Pravo na jednostrani raskid ugovora isključeno je u slučajevima propisanima
Zakonom o zaštiti potrošača. Daljnje informacije vezane uz pravo kupca na
jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku: Zakon o zaštiti potrošača.


OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narovne novine br. 41/14)
obavještavamo potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:
 
WMD
Augustina Harambašića 10
43000 Bjelovar