Oglasni odjel Novoga lista nalazi se u ulici Frana Kurelca 3 u prizemlju nove zgrade FINE na starom broju telefona 051/212-102.

Radno vrijeme:
Pon 8.00 - 20.00;
Uto - Pet 8.00 - 19.30;
Sub 8.00 - 14.00;
Ned 13.00 - 18.00 sati
(primanje osmrtnica za naredni dan do 19 sati).

Osim objave osmrtnica, malih oglasa, natječaja i čestitki, oglasni odjel Novoga lista nudi mogućnost predaje besplatnih malih oglasa za Butigu, a osim kupnje propuštenih brojeva Novoga lista i knjiga u izdanju Adamića, na istom se mjestu može uplatiti pretplata na Novi list kao i na sva njegova izdanja.